Ze względu na dużą ilość zamówień klubowych i indywidualnych, mamy 2-4 dniowe opóźnienia w realizacjach.